Ringerike og omegn lokallag

Består av kommunene Ringerike og Hole.

Til sammen er det ca. 150 medlemmer i Ringerike og Hole som hører til vårt lokallag.

Styret:

(Valgt på årsmøte 28. februar 2019)

Leder:

Randi S. L. Myhre
Mobil: 482 98 202
E-post: randi_myhre@hotmail.com

Nestleder:

Helen Haavi Johanse
Mobil: 416 82 577
E-post: haavi.helen@gmail.com

Sekretær:

Elsa Halden
Telefon: 32 12 32 91
Mobil: 905 69 508
E-post: elsa.halden@online.no

Kasserer:

Arild Vager Myhre
Mobil: 911 92 936
E-post: randi_myhre@Hotmail.com

Styremedlem:

Marie Bjørnås
Mobil: 905 97 593
E-post: marie.bjornaas@gamil.com

1. vara:

Rolf Gruer
Mobil: 907 39 340

2. vara:

Jorun Johansen Ås
Mobil: 474 68 750
E-post: jorun.aas@gmail.com

 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 995 090 856.