Drammen og omegn lokallag

Består av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Til sammen er det om lag 500 medlemmer fra disse 6 kommunene som hører til hos oss.

Medlemsmøtene holdes på Bragernes Menighetssenter i Drammen.

Vi møtes den tredje torsdagen i hver måned, fra kl. 18.00–21.00.

Der har vi sosialt samvær med bevertning, loddsalg og forskjellige tema som kåseri, visesang eller andre ting som kan være av interesse som besøk av trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen. Vi har også sommertur og julebord.

Hyggelig om du tar kontakt med oss, vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Styret:

(Valgt på årsmøtet 15. februar 2018.)

Leder:

Liv A. Hansen
Telefon: 32 87 54 63 
Mobil: 901 95 977
E-post: drammenogomegnlokallag@gmail.com

Nestleder:

Paul Olav Sandhei
Mobil: 970 88 038
E-post: po-sandh@online.no

Sekretær:

Astrid K. Natvig
Mobil: 952 09 728
E-post: natvig@hotmail.no

Kasserer:

Arvid Meløy
Telefon: 32 81 78 36
Mobil: 992 28 648
E-post: arvid@aniridi.no

Styremedlem:

Rolf Drag
Telefon: 32 84 65 89
E-post: rolfdrag@gmail.com

1. vara:

Mai-Liss Olsen
Mobil: 986 67 117
E-post: ml.olsen@online.no

2. vara:

Therese Gausen Rype
Telefon: 414 95 222
E-post: therese_gausen@hotmail.com

 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 983 912 753.