Drammen og omegn lokallag

Består av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Til sammen er det om lag 500 medlemmer fra disse 6 kommunene som hører til hos oss.

Medlemsmøtene holdes på Album Café i Drammen.

Vi møtes den tredje torsdagen i hver måned, fra kl. 18.00–21.00.

Der har vi sosialt samvær med bevertning, loddsalg og forskjellige tema som kåseri, visesang eller andre ting som kan være av interesse som besøk av trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen. Vi har også sommertur og julebord.

Våre møter og arrangementer blir annonsert på Daisy-lydavisa. Den får du ved å henvende deg til Buskerud Fylkeslag på telefon: 32 83 65 00.

Hyggelig om du tar kontakt med oss, vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Styret:

(Valgt på årsmøtet 16. februar 2017.)

Leder:

Liv A. Hansen
Telefon: 32 87 54 63 
Mobil: 971 10 473
E-post: livahan@hotmail.com

Nestleder:

Rolf Drag
Telefon: 32 84 65 89
E-post: rolfdrag@gmail.com

Sekretær:

Astrid K. Natvig
Telefon: 952 09 728
E-post: natvig@hotmail.no

Kasserer:

Arvid Meløy
Telefon: 32 81 78 36
Mobil: 992 28 648
E-post: arvid@aniridi.no

Styremedlem:

Paul Olav Sandhei
Telefon: 970 88 038
E-post: po-sandh@online.no

1. vara:

Wenche Hesland
Telefon: 410 24 104
E-post: wenchehesland@live.no

2. vara:

Therese Gausen Rype
Telefon: 414 95 222
E-post: therese_gausen@hotmail.com

 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 983 912 753.