Drammen og omegn lokallag

Består av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Til sammen er det om lag 500 medlemmer fra disse 6 kommunene som hører til hos oss.

Medlemsmøtene holdes på Bragernes Menighetssenter i Drammen.

Vi møtes den tredje torsdagen i hver måned, fra kl. 18.00–21.00.

Der har vi sosialt samvær med bevertning, loddsalg og forskjellige tema som kåseri, visesang eller andre ting som kan være av interesse som besøk av trygdekontoret og hjelpemiddelsentralen. Vi har også sommertur og julebord.

Hyggelig om du tar kontakt med oss, vi gleder oss til å bli kjent med deg.

Styret:

(Valgt på årsmøtet 21. februar 2019.)

Leder:

Liv A. Hansen 
Mobil: 901 95 977
E-post: drammenogomegnlokallag@gmail.com

Nestleder:

Rolf Drag
Mobil: 906 59 699
E-post: rolfdrag@gmail.com

Sekretær:

Astrid K. Natvig
Mobil: 952 09 728
E-post: natvig@hotmail.no

Kasserer:

Arvid Meløy
Mobil: 992 28 648
E-post: arvid.meloy@ebnett.no

Styremedlem:

Mai-Liss Olsen
Mobil: 986 07 117
E-post: ml.olsen@online.no

1. vara:

Rune Kløvtveit
Mobil: 414 515 30
E-post: rune.klovtveit@lifi.no

2. vara:

Onvor Andersen
Mobil: 990 9 347
E-post: onvoanan@online.no

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 983 912 753.