Kongsberg og omegn lokallag

Består av kommunene Kongsberg, Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal.

Det er ca. 100 medlemmer fra disse kommunene i vårt lag.

Styret:

(Valgt på årsmøte 21. februar 2018.)

Leder:

Kari Dalen
Mobil: 958 45 588
E-post: dalka@online.no

Nestleder:

Anne-Lise Johnsen
Telefon: 32 73 68 83

Sekretær:

Solveig Blix
Telefon: 32 76 43 13
E-post: solblix@gmail.com

Kassererer:

Anne Bråta Bruvoll
Mobil: 907 53 114

Styremedlem:

 Ellen Johanne Gjerdrum
Telefon: 32 73 21 34
E-post: ellengjerdrum@gmail.com

1. vara:

Solveig Johanne Mork
Mobil: 994 60 549

2. vara:

Vibeke Knudsen
Mobil: 941 47 778
E-post: vibeke-knudsen@Outlook.com

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt  organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 994 580 302.