Midt i livet

Gruppe for deg mellom 35-65 år. Øvre aldersgrense er endret fra 60 til 65 år.

Fylkeslaget ønsker å gi medlemmer i denne aldersgruppen tilbud om ulike aktiviteter. For mer informasjon, ta kontakt med Paul Olav.

Leder: Paul Olav Sandhei

Mobil: 970 88 038

E-post: