Midtfylket lokallag

Består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Til sammen er det om lag 100 medlemmer i disse kommunene som hører til oss.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 12. mars 2019, og består av:

Leder:
Arne Eriksen
Mobil: 473 31 175
e-post: arn.er3@gmail.com

Nestleder:

Vidar Bentsen
Mobil: 918 30 190
 

Kasserer:

Tore Hagavold
Mobil: 951 80 165

Sekretær:

Eyolf Dannevig
Telefon: 32 78 40 49
Mobil: 907 52 124 
e-post: eyolf.dannevig@modumktv.no

Styremedlem:

Tone Helgerud
Mobil: 971 77 423
E-post: thelger@online.no

 

1.vara:

Kjersti Torunn Blegeberg

2.vara:

Frida Mollerud

3. vara

Karen Bakken

 

 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 994 001 795.