Midtfylket lokallag

Består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 23. februar 2022, og består av:

Leder:
Vidar Bentsen
Mobil: 918 30 190
e-post: vid.bentsen@gmail.com

Nestleder:

Ingrid Askheim
Mobil: 912 49 888

Kasserer:

Jon Arne Hole
Mobil: 913 52 287
E-post: jon.arne@re-huset.no

Sekretær:

Ellinor Laupet
Mobil: 995 85 262

Styremedlem:

Benn Bjørkevik
Mobil: 481 54 588
E-post: bjorkfyr@online.no

 

1.vara:

Tore Hagavold
Mobil: 951 80 165

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 994 001 795.