Midtfylket lokallag

Består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Til sammen er det om lag 100 medlemmer i disse kommunene som hører til oss.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 27. februar 2018, og består av:

Leder:
Eyolf Dannevig
Mobil: 907 52 124
e-post: eyolf.dannevig@modumktv.no

Nestleder:

Arne Eriksen
Mobil: 473 31 175
E-post: arn.er@gmail.com

Kasserer:
 

Tore Hagavold
Mobil: 951 80 165

Sekretær:

Eyolf Dannevig
Telefon: 32 78 40 49
Mobil: 907 52 124 
e-post: eyolf.dannevig@modumktv.no

Styremedlem:

Karen Bakken
Telefon: 32 78 71 05

1.vara:

Kjersti Torunn Blegeberg

2.vara:

Frida Mollerud
Mobil: 907 47 045
E-post: f-mol@online.no

3. vara

Tone Helgerud

Mobil: 971 77 423
E-post: thelger@online.no

 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 994 001 795.