Midtfylket lokallag

Består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Til sammen er det om lag 100 medlemmer i disse kommunene som hører til oss.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 10. mars 2015, og består av:

Leder:

Ingebjørg Hovde
Telefon: 32 78 26 48
Mobil: 905 97 562 
e-post: ingebjorg.snarum@gmail.com

Nestleder:

Ingebjørg Bjørøen
Mobil: 994 35 103

Kasserer:

Tore Hagavold
Mobil: 951 80 165

Sekretær:

Eyolf Dannevig
Telefon: 32 78 40 49
Mobil: 907 52 124 
e-post: eyolf.dannevig@modumktv.no

Styremedlem:

Karen Bakken
Telefon: 32 78 71 05

1.vara:

Kjersti Torunn Blegeberg

2.vara:

Frida Mollerud

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 994 001 795.