Aksjonsdag i Buskerud

"Retten til opplæring i smartteknologi! Årets tema for aksjonsuka.

Nyhetssak fra 12. juni 2017

Lise og Inger prøver seg på nettbrett med medlemmer som tilskuere

 Fylkeslagets aksjonsdag er akkurat avsluttet.  i forkant var det sendt ut invitasjon til flere politikere, synskontakter og media, men dessverre ble det ikke så stor oppslutning. Flere politikere ga tilbakemelding om at de ikke kunne møte, og benyttet anledningen til å ønske oss lykke til. Synskontakt i Kongsberg, Inger Bjørnes og synskontakt Lise Landfall fra Lier tok turen til fylkeskontoret. Her var det et knippe av medlemmer, og det ble informert om aksjonsukas tema og spørrsundersøkelsen ble referert. Det ble en god dialog, og vi fikk vite at det er få eller ingen som søker om opplæring. Synskontaktene kan bistå med å søke, så da er oppfordringen klar: Søk om opplæring!! Viktig å vise at det er et stort behov for opplæring. Så langt er det registrert et lite oppslag i Drammens Tidene, og styreleder, Kåre Kjennerud hadde et intervju på Radio Z. Siden media ikke kom til oss, må vi komme til dem. Det blir derfor sendt inn en reportasje til flere aviser. Tusen takk til alle som stilte opp.  To sportye synskontakter fikk prøve seg på nettbrett med briller som indikerer ulike synsnedsettelser.