Buskerud fylkeslag - Innkalling til høstmøte og 60-års jubileum

Nyhetssak fra 02. september 2021

Innkalling til høstmøte 2021 og 60 års jubileum

Styret i Buskerud fylkeslag kaller med dette inn til høstmøte og markering av fylkeslagets 60-års jubileum.

Dato: Lørdag 6. november 2021 kl. 15.00 – 20.00
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
Egenandel: Kr. 200,00

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt.
Alle som trenger ledsager, må ta med egen til samme pris som for medlemmer.

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 1. oktober.

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.

Velkommen til høstmøte!


Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

  Sakliste til høstmøtet 2021:

Sak 1 Åpning ved styreleder og navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 3 Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

Sak 4 Styrets forslag til budsjett 2022

Sak 5 Avslutning

Program for høstmøte 2021 og jubileum:

Kl. 15.00 Åpning og oppstart av høstmøtet

Kl. 16.00 Avslutning

Kl. 17.00 Markering av fylkeslagets 60 – års jubileum med middag

Kl. 20.00 Avslutning og hjemreise