Fylkeskontoret er stengt

Nyhetssak fra 12. mai 2021

Flagg og Blindeforbundets bordfane

Fredag 14. mai er fylkeskontoret stengt.
Ønsker alle en fin (og alternativ) 17. mai.