Innkalling til fylkeslagets årsmøte 2021

Fylkeslaget feirer 60 år, og det skal markeres i forbindelse med årsmøtet. Det tas forbehold at det er mulig å gjennomføre i henhold til Coronasituasjonen.

Nyhetssak fra 28. januar 2021

Innkalling til årsmøte 2021

 

Styret i Buskerud fylkeslag kaller med dette inn til årsmøte og 60 års jubileum.

Dato: Lørdag 17. – søndag 18. april
Tidspunkter: Se program
Sted: Pers Hotell, Gol
Egenandel: Kr. 750,00 per person. Tillegg for singelrom er kr. 200,00.
Fellestransport: Kr. 100,00

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt.
Alle som trenger ledsager, må ta med egen til samme pris som for medlemmer.

 

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 25. februar.

 

Saker som ønskes behandlet, må sendes skriftlig til fylkeskontoret innen 8. mars.

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.


Velkommen til årsmøtet!


Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

 Foreløpig Sakliste til årsmøtet 2021:

Sak 1 Åpning ved styreleder og navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

Sak 4 Årsmelding 2020

Sak 5 Regnskap og revisjonsberetning for 2020

Sak 6 Revidert / endelig budsjett 2021

Sak 7 Leder har ordet

Sak 8  Gjester har ordet

Sak 9  Innkomne saker

Sak 10 Uttalelser / resolusjoner fra fylkeslaget

Sak 11 Lokal handlingsplan 2021


Sak 12 Landsmøte 2021
- Forslag til Prinsipprogram
- Forslag til Handlingsplan
- Vedtektsendringer

Sak 13 Valg
a) Fylkesstyre
b) Landsstyrerepresentant med to vararepresentanter
c) 4 landsmøtedelegater med 3 varadelegater
d) Valgkomité

Sak 14 Avslutning

Foreløpig program

Det tas forbehold om endringer, men avreisetidspunktene endres ikke.
Alle måltider inntas i møtelokalet. Derfor blir det en god pause mellom måltidene og møtestart, da hotellet må rigge til.

Lørdag 17. april:
Kl. 07.30 Avreise fra Drammen
Kl. 08.00 Avreise fra Hokksund
Kl. 08.20 Avreise fra Åmot
Kl. 08.40 Avreise fra Vikersund
Kl. 08.55 Ankomst Flå med benstrekk
Kl. 09.25 Avreise Flå
Kl. 09.50 Avreise Shell Nesbyen
Kl. 10.15 Ankomst Pers Hotell
Innsjekk fra Kl. 16.00
Kl. 11.00 Åpning av årsmøtet
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.30 Årsmøtet fortsetter
Kl. 16.30 Avslutning
Kl. 19.00 Jubileumsmiddag
Det legges inn pauser, og det blir servert baguetter etter avtale med hotellet i løpet av ettermiddagen.

 

Søndag 18. april:
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 10.00 Årsmøtet fortsetter
Kl. 12.00 Pause og utsjekk
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Avreise fra hotellet