Innkalling til fylkeslagets årsmøte 2021

Det planlagte årsmøte med jubileumsmiddag 17. - 18. april, er avlyst.

Nyhetssak fra 17. februar 2021

Fylkesstyret har besluttet at det blir årsmøte og middag lørdag 29. mai.
Sted er ikke avklart, men det legges ut informasjon straks det er på plass, og det blir i Drammen.

Egenandel er kr. 200,00 per person.
Påmelding innen 12. april til fylkeskontoret på telefon 32 83 65 00 eller epost ksk@blindeforbundet.no

Årsmøtedokumenter og informasjon sendes hver deltager.