Ringerike og omegn lokallag

Referat fra lokallagsmøte 22. mar 2018.

Nyhetssak fra 05. april 2018

 

I et fint påskepyntet lokale kunne leder, Randi Myhre, ønske 36 deltagere velkommen til vårmøte på Benterudstua 22.mars kl. 18.00. En spesiell velkomst ble rettet til  kveldens gjest, syns-og hørselskontakt i Ringerike kommune, Monica Bjørge Nilsen.

Etter navneopprop og trekning av gevinst på inngangsloddet, fikk synskontakten ordet.

Hun er utdannet ergoterapeut og har siden sommeren 2017 hatt syns-og hørselshemming som hovedarbeidsområde, hvilket hun betegnet som et spennende og lærerikt arbeidsfelt. Hun holder til på Hjelpemiddellageret som etter påske er å finne på Austjord. Tar en kontakt med henne der eller pr. telefon, vil hun avtale tid for samtale enten på Hjelpemiddellageret eller hjemme hos den enkelte.  Det er viktig å ha god tid med den synshemmede for å bli kjent og skape tillit. På hjemmebesøk er det lettere å finne ut hva som er utfordrende og  hvilke hjelpemidler som kan tilbys.  Det finnes mange forskjellige hjelpemidler, f.eks. luper, lysluper, lese TV, lesemaskin, lamper med lys som er behagelig etc.  Synskontakten er behjelpelig med søknader. Signaturstempel kan hun også bidra med å søke på.

Det gamle bassenget på Austjord er bygget om for å huse Hjelpemiddel- lageret. Der er det  laget en visningsleilighet som inneholder forskjellige hjelpemidler. Den kan en stikke innom for å prøve.

Vi forsøker å få til et formiddagstreff dit til høsten.

Synskontakten svarte på en del spørsmål fra deltagerne, bl.a. om forskjellige hjelpemidler som Nav ikke lenger gir støtte til. Det er etter hvert strammet veldig inn, spesielt på kjøkkenhjelpemidler.

Randi takket Monica for fin informasjon og overrakte henne en bukett gule tulipaner.

Kaffepause hører med på en hyggelig kveld, og vi fikk servert deilige smørbrød og hjemmebakt kringle.

Randi refererte kort om

        Aktuelle saker fra styremøtet 13. mars

        Organisasjonskurset 7. mars

        Fellesmøtet for lokalforeningene 19. mars

        Ledermøtet i FFO 15. mars

        Takkebrev fra Tub-frim, som i år har 90-årsjubileum

Hun oppfordret alle til å samle brukte frimerker og prospektkort.  Hun tar imot og videresender til Tub-frim.

Loddsalget og trekningen gikk greit unna, og det var en mengde pakker som skiftet eier.

Randi minnet om formiddagstreffet 12. april med omvisning i  nye Hønefoss Kirke og neste lokallagsmøte på Benterudstua  26. april med Odd Hølen og Karianne Kleven som gjester.

Til slutt takket hun for en hyggelig kveld, ønsket vel hjem og god påske.

 

Referent

Elsa Halden