Ringerike og omegn lokallag

Består av kommunene Ringerike og Hole.

Til sammen er det 169 medlemmer i Ringerike og Hole som hører til vårt lokallag.

Styret:

(Valgt på årsmøte 23. februar 2017)

Leder:

Randi S. L. Myhre
Mobil: 482 98 202
E-post: randi_myhre@hotmail.com

Nestleder:

Arne Raastad
Telefon: 32 12 25 61 
Mobil: 952 18 116
E-post: kommer senere

Sekretær:

Grete Loeshagen
Telefon: 32 12 27 84
Mobil: 930 48 711
E-post: grete.loeshagen@hadeland-energi.net

Kasserer:

Arild Vager Myhre
Mobil: 911 92 936
E-post: randi_myhre@Hotmail.com

Styremedlem:

Helen Haavi Johansen
Telefon: 32 15 96 68
Mobil: 416 82 577
E-post: t-joha6@online.no

Styremedlem:

Anne Lise Henningsen
Mobil: 481 10 172
E-post: annelise2011@hotmail.com

1. vara:

Halfrid Olsen
Telefon: 32 14 10 37

2. vara:

Rolf Gruer 
Telefon: 32 15 93 20
Mobil: 907 39 340

 

Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 995 090 856.