Ringerike og omegn lokallag

Består av kommunene Ringerike og Hole.

Til sammen er det 169 medlemmer i Ringerike og Hole som hører til vårt lokallag.

Styret:

(Valgt på årsmøte 25. februar 2016)

Leder:

Randi S. L. Myhre
Mobil: 482 98 202
E-post: randi_myhre@hotmail.com

Nestleder:

Elsa Halden
Telefon: 32 12 32 91
Mobil: 905 59 508
E-post: elsa.halden@online.no

Sekretær:

Grete Loeshagen
Telefon: 32 12 27 84
Mobil: 930 48 711
E-post: grete.loeshagen@hadeland-energi.net

Kasserer:

Arild Vager Myhre
Mobil: 911 92 936
E-post: arild.myhre@hotmail.no

Styremedlem:

Helen Haavi Johansen
Telefon: 32 15 96 68
Mobil: 416 82 577
E-post: t-joha6@online.no

Styremedlem:

Asta Modøl
Telefon: 32 12 08 72
Mobil: 920 86 489

1. vara:

Aslaug Johnsen
Mobil: 977 52 843

2. vara:

Rolf Gruer 
Mobil: 907 39 340


Lokallaget er registrert i Frivillighetsregisteret. Ønsker du å støtte oss gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping, kan du gjøre dette ved å oppgi vårt organisasjonsnummer neste gang du leverer inn spill.

Vårt organisasjonsnummer er 995 090 856.