Styret i Buskerud fylkeslag

Fylkesstyret valgt på årsmøte 26. juni 2021

Leder:

Kåre Kjennerud
3620 Flesberg
Mobil: 971 01 995
e-post: kkjenn@online.no

Nestleder:

Arvid Meløy
3016 Drammen
Tlf: 32 81 78 36 Mobil: 992 28 648
e-post:arvid.meloy@ebnett.no

Styremedlem:

Liv Astri Hansen 
3053 Steinberg
Tlf: 32 87 54 63 (p) Mobil: 971 10 473
e-post:livahan@hotmail.com

Styremedlem:

Wenche Hesland
Drammen
Mobil.: 410 24104
e-post:wenchehesland@live.no

Styremedlem:

Paul Olav Sandhei
3403 Lier
Mobil: 970 88 038
e-post: po-sandh@online.no

1. Vara:

Ellinor Laupet
Vikersund
Mobil: 995 85 262
e-post: elinorlaupet686@gmail.com

2. Vara:

Jan Gunnar Johannessen
Mjøndalen
Mobil: 472 90 450
e-post: jgjohann@online.no