Styret i Buskerud fylkeslag

Leder:

Tone Vinje Nybakken
Underlia 57, 3021 Drammen
Mobil: 411 27 952
e-post:tone.viny@gmail.com

Nestleder:

Arvid Meløy
Cappelens gate 14, 3016 Drammen
Tlf: 32 81 78 36 Mobil: 992 28 648
e-post:arvid.meloy@ebnett.no

Styremedlem:

Liv Astri Hansen
Fløterveien 18, 3053 Steinberg
Tlf: 32 87 54 63 (p) Mobil: 971 10 473
e-post:livahan@hotmail.com

Styremedlem:

Heidi Sveen
Nesmoen 71, 3540 Nesbyen
Tlf: 32 08 35 60 Mobil: 993 26 676
e-post:heidisaab@hotmail.com

Styremedlem:

Kåre Kjennerud
Fleksåslia 7, 3620 Flesberg
Tlf: 32 76 10 66 Mobil: 971 01 995
e-post:kkjenn@online.no

1. Vara:

Paul Olav Sandhei
Vestsideveien 3 A, 3403 Lier
Mobil: 970 88 038
e-post:po-sandh@online.no

2. Vara:

Mai-Liss Olsen
Søndre Sætrevei 24D, 3475 Sætre
Mobil: 986 07 117
e-post:ml.olsen@online.no