Lokallag i Hammerfest og omegn

Dato for årets julebord er blir torsdag 6.desember!

Hammerfest og omegn lokallag ble stiftet 2015, og vi er et aktivt lokallag som fremmer medlemsaktiviteter.

Ukentlig er det treff i Sanitetsbadet hver mandag kl 18.00-19.00, ingen påmelding - er du medlem så er det bare å komme.

Høsten 2018 starter også med en ny fast aktivitet - kafetreff for medlemmer første uken hver måned. Vi møtes på Cafe Cozy, og melding om dato og klokkeslett sendes til medlemmer på sms, eller vi ringer til de som ikke har tilgang på sms.

Lokallaget har flere planer for aktiviteter 2018/2019 - dette tilkjennegis både her, pr sms og pr brev. Medlemsmøtene er forum der alle får komme med ønsker om hva vi skal gjøre.  Styret vurderer alle ønsker om det lar seg gjennomføre både på den ene og den andre måten, og så ser vi hva vi får til. 

Styret 2018 består av:

Styreleder og kontaktperson Stein Wiggo Olsen, mobil: 997 44 388.
Nestleder Sara Myrvoll
Styremedlem Ole Eliassen
1.vara Solbjørg Olsen
2.vara Mona Lundmark