Hammerfest og omegn lokallag

Her er om de aktiviteter vi gjør av fast karakter, og annet gøy som er under planlegging.

Hammerfest og omegn lokallag ble stiftet 2015, og vi er et aktivt lokallag som fremmer medlemsaktiviteter.

Vanligvis har vi faste aktiviteter, men pandemien styrer også oss, derfor anbefaler vi å følge med på den hele tiden oppdaterte FB-siden til Norges Blindeforbund Hammerfest:  https://www.facebook.com/groups/1264159783647485

Ukentlig møtes vi i Sanitetsbadet hver mandag kl 18.30(oppmøte kl.18.15)-19.30, ingen påmelding - er du medlem så er det bare å komme mot en sum. Ledsager gratis.

Kafetreff for medlemmer første mandagen hver måned. Melding om sted, dato og klokkeslett sendes til medlemmer på sms, eller vi ringer til de som ikke har tilgang på sms.

Men på tross av pandemien prøver vi i lokallaget å gjennomføre noen aktiviteter 2021 - dette tilkjennegis både her, pr sms, pr brev og pr FB-siden. Medlemsmøtene er forum der alle får komme med ønsker om hva vi skal gjøre. Styret vurderer alle ønsker om det lar seg gjennomføre både på den ene og den andre måten, og så ser vi hva vi får til. 

Mai - Kulturelle aktiviteter og årsmøte

Juni - grilling i fjæra

Høst - overnatting på Skaidi Hotell

November eller desember - Julebord og medlemsmøte

Lokallaget hadde sitt årsmøte 20.mai 2021 og det nye styret er slik:

Styreleder og kontaktperson Stein Wiggo Olsen, mobil: 997 44 388.
Nestleder Ole Eliassen
Styremedlem Annie Jenssen
1.vara Mona Lundmark
2.vara Maria Norman Olsen