Styret i Finnmark fylkeslag - valgt på årsmøtet i Pasvik mai 2017

Styret 2017/2018 Finnmark fylkeslag ble enstemmig valgt.

Leder:

Unni Salamonsen fra Alta
Mobil: 900 40 116

Nestleder:

Alesia Andreassen fra Vadsø
Mobil: 475 31 749

Styremedlem:

Britt Marie Thomassen fra Alta
Mobil: 415 40 998 

Styremedlem:

Hassane Amadou fra Porsanger
Mobil: 920 45 182

Styremedlem:

Maureen Bjerkan Olsen fra Alta
Mobil: 905 20 614

1.vara:

Herman Jenssen fra Alta
Mobil: 414 64 704

2.vara:

Elly Pedersen fra Hasvik

Mobil: 91693874