Styret Finnmark fylkeslag valgt på årsmøtet 29.april 2018 i Alta

Styret 2018/2019 Finnmark fylkeslag ble enstemmig valgt.

Leder:

Stein Wiggo Olsen fra Hammerfest
Mobil: 997 44 388

Nestleder:

Alesia Andreassen fra Vadsø
Mobil: 475 31 749

Styremedlem:

Unni Salamonsen fra Alta
Mobil: 900 40 116

Styremedlem:

Gunhild D. Eriksen fra Lebesby
Mobil: 416 46 173

Styremedlem:

Maureen Bjerkan Olsen fra Alta
Mobil: 905 20 614

1.vara:

Herman Jenssen fra Alta
Mobil: 414 64 704