Sommeravslutning Ringsaker lokallag

Dato: 30. juni kl. 18:00–21:00
Fylke: Hedmark
Arrangør: Ringsaker lokallag av Norges Blindeforbund
Kontakt:
Marius Nybakke. Tlf. 951 92 419

Sted: Mjøsa ferie og fritidssenter. Oppvarmet lavvo med musikk og bar. Servering. Påmelding. Egenandel. Hyggelig samvær. Hjertelig velkommen!