Barne- og familiegruppe

Vi tilbyr familier hvor barn og/eller foresatte er synshemmede et sosialt treffpunkt. Arrangeres i samarbeid med Oppland fylkeslag.

Kontaktinformasjon:

Stig Wien,

telefon: 97745988,

epost: stig_wien@hotmail.com.