Norges Blindeforbund Ungdom NBFu region Hedmark og Oppland

Vi er egen organisasjon tilknyttet ungdomsorganisasjonen i Blindeforbundet.

Kontaktinformasjon: Silje Jeanette Pedersen, telefon: 47648683, mail: silje.jp@hotmail.com