Bingo

Ta med godt humør og gjerne en gevinst.

Pris pr. brikke er kr. 20,-
Mat kr. 20,-
Alle er hjertelig velkommen til bingo. Den arrangeres en gang i måneden.

Kontaktperson: Sølvi Nordbø, telefon 482 29 939 epost snordbo@getmail.no