Styret i Hordaland fylkeslag

Leder

Inge Fiskvik,
mobil 975 46 811

Nestleder

Gert Kroken,
mobil 480 86 350

Styremedlem

Inger Anette Myhre,
mobil 480 49 864

Styremedlem

Sølvi Marie Risøy,
mobil 411 23 871

Styremedlem

Britt Nonås,
mobil 906 90 133