Styret i Hordaland fylkeslag

Leder

Sølvi Marie Risøy,
mobil 411 23 871

Nestleder

Gert Kroken,
mobil 480 86 350

Styremedlem

Merethe Alvær,
mobil 995 21 605

Styremedlem

Eva Kirkevik,
mobil 945 03 800

Styremedlem

Britt Nonås,
mobil 906 90 133