Styret i Hordaland fylkeslag

Leder

Sølvi Marie Risøy,
mobil 411 23 871

Nestleder

Gert Kroken,
mobil 480 86 350

Styremedlem

Jan Gunnar Møvik,
mobil 915 61 944

Styremedlem

Eva Kirkevik,
mobil 945 03 800

Styremedlem

Britt Nonås,
mobil 906 90 133