Klubber og lag i Møre og Romsdal

Fylket har ett lokallag og seks klubber som møtes jevnlig. Her tilbyr vi våre medlemmer en sosial arena med spennende kurs og møter med variert innhold.