Kontaktinformasjon til kommuner i Nordland

Nyhetssak fra 01. april 2020

Samtalevenn: Øksnes Frivilligsentral ønsker å gi et tilbud om samtalevenn, enten over telefon, Skype eller facetime.
Ta kontakt med Kine på tlf 468 18 910 om du ønsker noen å snakke med. Vi har mange frivillige som ønsker å hjelpe til.

Nasjonale hjelpetelefoner:

Mental Helse Hjelpetelefonen kan nås på 116 123
Kirkens SOS: Telefonnummeret til krisetelefon er: 22 40 00 40