Gjøvik og omegn lokallag

Lokallaget tilbyr sine medlemmer et sosialt nettverk, tilbud om ulike møter, arrangement og turer

Kontakt Gjøvik og omegn lokallag. 

Leder:

Runa K. Damgaard, Hunndalen. mobil 476 44 360

E-post: maurtua22@hotmail.com