Lillehammer og omegn lokallag

Lokallaget tilbyr sine medlemmer et sosialt nettverk, tilbud om ulike møter, arrangement og turer.

Kontakt: Ellen Stenberg, Lillehammer, tlf. 994-16356.