Styret i Oppland fylkeslag

Fylkeslagsstyret 2014/2015

Leder:

Reidun Skjelkvåle Aaboen, Skjåk, 
tlf. 473 03 034,  r-aaboe@online.no                       

Nestleder:

Sven Terje Garmo, Lom
tlf. 901 73 812, stg@blindeforbundet.no 

Styremedlem:

Johnny Libakken, Lillehammer, 
tlf. 909 72 621, libakken@online.no

Styremedlem:

Runa Kjøren Damgaard, Hunndalen, 
tlf. 476 44 360, maurtua22@hotmail.com

Styremedlem:

Håkon Holstad, Gjøvik

tlf 958 03 637, haakho@online.no

1. varamedlem:

Nils Vole, Lalm

tlf. 940 51 799, n-vole@online.no

2. varamedlem:

Liv Guroplass, Gjøvik

Tlf 93040011. 

Sekretær:

Daglig leder: Ronny Paulsen, Gjøvik

tlf. 91789191,