Innvandrergruppe og Mangfold- og integreringsutvalg

Blindeforbundet Oslo har medlemmer med opprinnelse fra land og kulturer over hele verden, og det er vi stolte av.

Vi har et Mangfold- og integreringsutvalg som arbeider med hvordan lage best mulig møteplasser og arrangementer tilrettelagt for synshemmede  uansett bakgrunn. Mangfold- og integreringsutvalget arrangerer også årlig internasjonal kulturkveld og desemberaften med norske tradisjoner. 

Kontakt Oslo fylkeslag på 23 21 50 50 eller e-post: oslo@blindeforbundet.no