Klubber og lag i Østfold

Østfold har Ungdomslag og fem lokallag, hvorav lokallaget "Midt i livet" for de mellom 20 og 67 år.