Klubber og lag i Østfold

Østfold har Ungdomslag og fem lokallag, hvorav lokallaget "Midt i livet" for de mellom 35 og 60 år.