Lydavis for Østfold

Østfold Lydavis er ett ukentlig magasin med diverse innslag, reportasjer og aktuelt stoff fra fylkeslaget og lokallagene i Østfold. Det blir lagt ut ny episode her hver mandag. Tips til lydavisa, kontakt Mikael Bentsen e-post: mib@blindeforbundet.no


Østfold Lydavis - Uke 42 2018

Synskontakter i Østfold besøkte Hurdal syn- og mestringssenter i forbindelse med Verdens Synsdag. Blindeforbundet Østfold på seniormesse. Det har vært nytt møte i kommunalt råd for mennekser med nedsatt funksjonshemming i Fredrikstad.