Lydavis for Østfold

Østfold Lydavis er ett ukentlig magasin med diverse innslag, reportasjer og aktuelt stoff fra fylkeslaget og lokallagene i Østfold. Det blir lagt ut ny episode her hver mandag. Tips til lydavisa, kontakt Mikael Bentsen e-post: mib@blindeforbundet.no