Lydavis for Østfold

Østfold Lydavis er ett ukentlig magasin med diverse innslag, reportasjer og aktuelt stoff fra fylkeslaget og lokallag i Østfold. Det blir lagt ut ny episode her hver mandag. Kontaktperson for lydavisa, Mikael Bentsen e-post: mib@blindeforbundet.no


Østfold Lydavis - Uke 38 2019

Trygghetsuka i Sarpsborg er over. Ett av temaene var overgrep mot personer med funksjonshemninger. Blindeforbundet Østfold har vært på Bornholm. Rehabiliteringskontakt Arild Hagen var gjest i Halden lokallag. Tenk positivt var tema da Steinar Hanson besøkte Moss lokallag.