Lydavis for Østfold

Østfold Lydavis er ett ukentlig magasin med diverse innslag, reportasjer og aktuelt stoff fra fylkeslaget og lokallagene i Østfold. Det blir lagt ut ny episode her hver mandag. Tips til lydavisa, kontakt Mikael Bentsen e-post: mib@blindeforbundet.no


Østfold Lydavis - Uke 26 2018

Lørdag 16. juni var det Østfold og Vestfold treff, turen i år gikk til Kystmuseet Hvaler. Du skal få boktips fra NLB. Vi har sjekket ut festival programmet for sommeren i Østfold. Ett aktiv halvår i fylkeslaget, vi oppsummerer. Dette er siste lydavis før ferien, men vi er tilbake i uke 33 med ny lydavis. God sommer!