Aktiviteter på vent.

Dessverre er alle aktiviteter i fylkeslaget satt på vent på grunn av koronasmitten. Når vi kommer i gang er usikkert, men i mellomtiden ringer vi til alle våre medlemmer og hører hvordan de har og om vi kan hjelpe til med noe.

Nyhetssak fra 28. april 2020

Leder i Midt Telemark lokallag og styremedlem Øivind Bekkevold ringer medlemmene.

Koronaviruset har tvunget hele landet til å stoppe opp, men nå starter enkelte aktiviteter opp igjen. Når vi kan kom i gang med tirsdagsklubben, samlinger for gruppa i yrkesaktiv alder, barn og unge og alle turene våre, er usikkert. Styret i fylkeslaget vil ta en ny vurdering vedr. aktivitetene etter anbefalinger fra helsemyndighetene, på sitt styremøte 26. mai.

I mellomtiden vil vi altså fortsette med å ringe til medlemmene våre.  Fylkeskontoret i Arkaden er i drift, men har ikke åpent for besøk, men tar i mot telefoner og epost. Hvis det er noe du lurer på, ring 952 37 536.