Alle partiene lover bedre TT-ordning i Telemark

Frp’s stortingsrepresentant Bård Hoksrud innrømmer at TT ordningen i Telemark er for dårlig. Han lovet å jobbe for økte bevilgninger til den nasjonale TT ordningen som nå er etablert i 7 fylker.

Nyhetssak fra 05. september 2017

Fra venstre: Bård Hoksrud og Knut Morten Johansen Frp, Linn S Camara SV, Emilie Schaffer H, Christian Tynning Bjørnø Ap, og Geir Jørgen Bekkevold Krf.

Geir Jørgen Bekkevold fra Krf understreket at nå må den nasjonale TT ordningen etableres i alle fylker. Det støttet også Ap’s Christian Tynning Bjørnø. Norges Blindeforbund Telemark hadde valgmøte tirsdag der alle de største partiene deltok. Temaer som ble diskutert var Nasjonal TT-ordning, rehabilitering, lik rett til undervisning og universell utforming. Christian Tynning Bjørnø fremhevet at undervisningsmateriell må være på plass til skolestart. Det er uholdbart at elever må vente opp mot et år for å få lærerbøker i punkt. 2 av 3 synshemmede har opplevd å bli mobbet i skolen. Dette må vi bekjempe. Alle skal trives på skolen påpekte representantene fra partiene. Partiene garanterte også fortsatt økonomisk støtte til blindeforbundets mestring og rehabiliteringssentra.

Med i debattpanelet var Emilie Schaffer fra Høyre, Karl Fredrik Johansen fra Sp, Christian Tynning Bjørnø fra Ap, Linn Schistad Camara fra SV, Bård Hoksrud fra Frp og Geir Jørgen Bekkevold fra Krf.

Blindeforbundets lokaler var fullsatt og etter en fin debattrunde ble det tid til litt god mat og en god kopp kaffe. Møtet ble avsluttet med en runde underholdene utlodning. Vi takker partiene som møtte og ønsker alle et godt valg.