Årsmøte i Grenland lokallag 2020.

Grenland lokallag av Norges Blindeforbund Telemark hadde et aktivt år i 2019. I følge årsmeldingen, som ble presentert på årsmøtet sist torsdag, har lokallaget arrangert flere møter med underholdning og informasjon, og tur til Hvalerøyene.

Nyhetssak fra 14. februar 2020

Fra venstre: Torill Holløkken, Heidi Hegge Olsen, Aud Karin Ekmann, Åge Holløkken og Terje Dahlstrøm.

Det nye styret i Grenland lokallag har følgende sammensetning etter valget. Leder Terje Dahlstrøm fra Vestsiden, nestleder Heidi Hegge-Olsen fra Langesund, sekretær Svenn Thore Oredalen fra Skien, kasserer Edel Jansen fra Herøya, styremedlem Torill Holløkken fra Moldhaugen, 1. vara Aud Karin Ekmann fra Skien og 2. vara Åge Holløkken fra Moldhaugen.

Det ble i god tradisjon servert snitter og gode kaker samt veltraktet kaffe. Praten gikk livlig rundt bordene og salget av årer gikk som alltid strykende.

Lokallaget har møte hver andre torsdag i måneden i lokalene i Vestsiden velferdssenter i Porsgrunn. Neste møte blir arrangert 12. mars, da får lokallaget besøk av optiker.