Årsmøte i Telemark krever opprop av holdeplasser på bussen

Det må bli holdeplassannonsering på bussene i Telemark, det vedtok Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon på sitt årsmøte sist helg. I resolusjonen ber fylkeslaget at alle busser får montert utvendige høyttalere for annonsering av hvilken buss som ankommer holdeplassen, og at alle busser gjennomfører automatisk annonsering av holdeplasser.

Nyhetssak fra 25. april 2016

Fra venstre: Svenn Thore Oredalen fra Skien, Gro Bakke fra Langesund, Wenche Odden fra Notodden, Britt B Eikehaug fra Sannidal, Øivind Bekkevold fra Nome og Harald Hustuft fra Porsgrunn

Fylkeslaget hadde et meget aktivt år i 2015 med mange medlemsmøter og turer. Årsmeldingen viser også at laget har mange dyktige medlemmer som er aktive i en rekke råd og utvalg. Fylkeslaget er godt fornøyd med det gode samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Det har vært gjennomført fagdager i samarbeid med Betanien hospital. Det har også vært arrangert informasjonstur til Hurdal syn og mestringssenter for sykepleiere og øyeleger.

Viktig er også likemannsarbeidet. Likemenn er skolerte blinde og svaksynte som kommer på hjemmebesøk. De er en god samtalepartner, de gir praktiske tips om å leve som synshemmet, veileder om hjelpemidler og rettigheter, og ikke minst motiverer og forteller om blindeforbundets meget gode rehabiliteringstilbud. Ønsker man kontakt med en likemann som vi kaller rehabiliteringskontakt i blindeforbundet, ring fylkeskontoret på tlf 35 52 57 21.

Brit Beate Eikehaug ble gjenvalgt som leder og styret i Norges Blindeforbund Telemark har følgende sammensetning etter valget: Leder Brit Beate Eikehaug fra Sannidal, nestleder Svenn Thore Oredalen fra Skien, styremedlemmer Gro Bakke fra Langesund, Wenche B Odden fra Notodden og Øivind Bekkevold fra Nome. Varamedlemmer er Jostein Bakkåker Fosse fra Bø og Harald Hustuft fra Porsgrunn.