Årsmøte og høstmøte 2020

Norges blindeforbund Telemark avholdt sitt årsmøte og høstmøte sist lørdag på Bø hotell. Årsmøtet skulle vært avholdt i april, men ble utsatt på grunn av Covid-19.

Nyhetssak fra 26. oktober 2020

På bildet fra venstre Wenche Odden, Øivind Bekkevold, Aud Hartvigsen, Berit B Eikehaug og Svenn Thore Oredalen.

Wenche B Odden fra Notodden ble gjenvalgt som leder og landsstyrerepresentant. Årsmeldingen og regnskapet for 2019 ble godkjent. Dokumentene forteller at laget har vært aktivt med mange arrangement både for unge og eldre.

 

Styret har denne sammensetning etter valget. Leder Wenche B Odden fra Notodden, nestleder Harald Hustuft fra Porsgrunn, Brit Beate Eikehaug fra Sannidal, Øivind Bekkevold fra Bø, Aud Hartvigsen fra Porsgrunn og vara Cecilie Gill fra Porsgrunn og Svenn Thore Oredalen fra Skien. 

Etter årsmøtet ble høstmøte arrangert. Budsjett og aktivitetsplan for 2021 ble vedtatt. Når det gjelder aktivitetene blir det blant annet velkomstmøte for alle nye medlemmer i januar. Tirsdagsklubben starter i februar med informasjon om mestringskurs. Sommerturen i 2021 går til Skagen.

Det blir også lagt opp til aktiviteter for de som er i yrkesaktiv alder og for barn og unge med aktivtetshelger og teater. Men, det kan bli endringer i programmet på grunn av Covid -19. Gjenvalgt leder Wenche Odden takket for tilliten og for et godt årsmøte og høstmøte. Etter møtene ble det servert god mat. Takk til Bø hotell og Magnus Reiser for god og behagelig service.