Befaring av bussholdeplasser

Mange bussholdeplasser er blitt oppgradert og universelt utformet i Grenland.

Nyhetssak fra 19. september 2018

Her kjører Ragnar Amunsen fra rådet i Porsgrunn ombord i bussen.

Fredag gjennomførte representanter fra vegvesenet, fylkeskommunen, kommuner, busselskap og brukerorganisasjoner en befaring av holdeplassene. Det var mye bra, men flere steder viste det seg at ankomsten til holdeplassene var kronglete og utfordrende og litt trafikkfarlige. Befaringen viste også at opprop av holdeplasser i bussene ikke fungerer. I noen busser var den avslått, i andre neste ikke hørbar. Dette er ikke bra nok.

Det kom mange innspill fra brukerne som ble notert. Viktig at bussene stopper ved lederlinjen på holdeplass og at bussen kjører helt inn til kant slik at det ikke blir et «hull» mellom holdeplass og bussgulv. Bussholdeplassene i Grenland har blitt veldig bra, men med litt utbedringer her og der kan det bli skikkelig bra.