Blindeforbundet starter dør til dør-aksjon i Grenland - skal kartlegge synsutfordringer og verve givere.

Blindeforbundet starter nå sin dør til dør-aksjon, så da kan folk i Skien og Porsgrunn forvente å få besøk på døren sin. Et team på syv heltidsansatte personer skal banke på alle de 30.254 dørene i Grenland, og vil siden jobbe videre i fylket.

Nyhetssak fra 31. oktober 2019

Fra venstre Anett Paulsrud, Christer Sandstrøm, Terje Weber daglig leder fylkeskontoret, Veronica Kvamme, Vivian Bergli og Marthine Granstad.

Oppgaven deres er å kartlegge synsutfordringer hos innbyggerne og skaffe givere til Blindeforbundets arbeid. Blindeforbundets ververe er ikke «typiske støvsugerselgere som stikker foten i døren». Det viktigste er å slå av en hyggelig prat og tilby informasjon om synsproblemer til de som trenger det.

- Ifølge offentlig tilgjengelig statistikk er det ca 2.726 personer i Grenland som har et synsproblem. Det betyr ikke at man nødvendigvis er helt blind, men at briller og linser ikke bedrer synet, forteller Harry Aass, leder for dør-til dør aksjonen.

Det er mange grunner til at synet svekkes, og mange er ikke klar over at det er hjelp å få. Blindeforbundet tilbyr hjelp til å få tilrettelagt gode hjelpemidler og rehabilitering. Organisasjonen har også flinke likemenn, synshemmede som kommer på gratis hjemmebesøk og gir masse viktig og god informasjon. Fylkeslaget og lokallaget tilbyr en rekke aktiviteter, turer, kurs og et godt sosialt fellesskap på faste månedlige møter både i Porsgrunn og Skien.

Dør til dør-aksjonen startet i Østfold i 2016, og er siden utvidet til Akershus, Oslo, Agder, Vestfold og Buskerud. Blindeforbundet har fått mange nye medlemmer som sliter med synet og flere tusen nye givere. Den gode responsen gir grunn til å fortsette aksjonen også i Telemark.