Brit Beate Eikehaug ble valgt inn i det nye sentralstyret.

Brit B Eikehaug fra Sannidal i Telemark er valgt inn som vara til det nye sentralstyret i Norges Blindeforbund. Blindeforbunds landsmøte ble avholdt denne helga, og har valgt ny leder, nytt sentralstyre, vedtatt nytt prinsipprogram, ny handlingsplan, nye vedtekter og viktige resolusjoner.

Nyhetssak fra 23. september 2019

På bildet ser vi fra venstre. Brit B Eikehaug fra Sannidal, Terje Andre Olsen, ny leder, Wenche B Odden fra Notodden og Harald Hustuft fra Porsgrunn.

 

Terje Andre Olsen ble valgt til ny forbundsleder. Han kommer fra Oslo, og har vært organisasjonens nestleder de to siste åra. Fra Telemark stilte Wenche Odden fra Notodden, Brit B Eikehaug fra Sannidal og Harald Hustuft fra Porsgrunn, alle er godt fornøyd med landsmøtet. De er også godt fornøyd med resolusjonene som omhandler styrking av tilbudet om psykisk helsetjeneste, klart krav om at IKT- barrierene i arbeidslivet må fjernes, støttesystemet for funksjonshemmede elver må styrkes, krav om å rettighetsfeste lese- og sekretærordningen, og at brukerstyrt personlig assistanse blir lik over hele landet.