Da er en nytt styre på plass.

Endelig var det mulig for Grenland lokallag av Norges Blindeforbund å gjennomføre et fysisk årsmøte. Torsdag kveld var en fin gjeng samlet på Pors klubbhus.

Nyhetssak fra 02. juli 2021

Fra venstre Åge Holløkken, Inger Lise Knutsen, Torill Holløkken, Heidi Hegge-Olsen, Aud Karin Ekmann, Terje Dahlstrøm og Svenn Thore Oredalen.

 

 

Årsmelding og regnskap ble godkjent. Årsmeldingen kunne fortelle at 2020 ble et uvanlig år for lokallaget på grunn av covid-19 pandemien. Mange møter måtte dessverre avlyses. Årsmøte avholdt også valg der Terje Dahlstrøm ble gjenvalgt som leder. Med seg i det nye styret får han med seg, nestleder Heidi Hegge-Olsen, sekretær Svenn Thore Oredalen fra Borgeåsen, kasserer Aud Karin Ekmann fra Bakken, styremedlem Torill Holløkken fra Moldhaugen og varaene Inger Lise Knutsen fra Borgeåsen og Åge Holløkken fra Moldhaugen.

Etter valget takket gjenvalgt leder Dahlstrøm for tilliten og håper at lokallaget kan få en aktiv høst. Han minnet også om lokallaget sommertur med båten Dikkon torsdag 15. juli.

Etter at årsmøtesakene og valg var vel gjennomført, ble det tid til en god prat og god mat.