Det skal være opprop av holdeplasser på bussene i Grenland.

Mange av de nye bussene i Grenland har ikke opprop av holdeplasser til tross for at dette er et krav fra Telemark fylkeskommune. Vi er ikke fornøyd med utviklinga, fortalte Anne Cecilie Gundersen, rådgiver i Telemark fylkeskommune og leder for kollektivgruppa i Grenland, da hun besøkte tirsdagsklubben til Norges Blindeforbund Telemark denne uka.

Nyhetssak fra 07. september 2016

Anne Cecilie Gundersen forteller om de nye bussene.

Engasjementet fra deltagerne på klubben var stor. Mange tar bussen ofte og opplever at oppropet er slått av eller er satt så lavt at man ikke kan høre hva som sies. Dette er ikke bra nok sa Gundersen, som understreket at kravet til Nettbuss er helt klart. Det skal være opprop av holdeplasser.

Videre ble det informert om de nye oppgraderte holdeplassene i Grenland som har blitt opphøyd, fått lederlinjer og nye leskur med elektroniske tavler som viser når neste buss går. Det er også montert høyttalere. Når man trykker på en knapp, blir neste buss annonsert. Dette er veldig bra, sa leder av fylkeslaget Brit B Eikehaug, men knappene  fungerer ikke over alt der de er montert. Informasjonstavlene som er montert på Skjelsvik og i Sannidal fungerer heller ikke, fortalte Eikehaug.

Anne Cecilie Gundersen takket for alle innspillene. Disse skal jeg ta med tilbake til kollektivgruppa som består av representanter fra fylkeskommunen, veivesenet, kommunene og Nettbuss.

Neste tirsdagsklubb blir 4. oktober. Da er tema hjelpemidler.