Endringer i Posten

Det skjer store endringer i Posten nå i juli: 1) Posten vil ikke lengre tilby banktjenester. 2) Postombæring reduseres til annenhver hverdag. De som mottar punktbøker vil nå få dette levert på døra – i hele sett – fra Norsk Bibliotektransport.

Nyhetssak fra 01. juli 2020

Posten.

Enrdring av banktjenester:

DNB har valgt å inngå avtale med Vipps/BankAxept om en ny løsning for kontanttjenester i dagligvarebutikker (KiB). DNBs tilbud om banktjenester på postkontor og Post i Butikk vil ikke bli videreført etter 30. juni 2020. 

Uttak og innskudd er fra juni 2020 tilgjengelig i alle Kiwi og Meny-butikker, de fleste Spar-butikkene og enkelte Joker-butikker over hele landet (til sammen ca. 1.450 butikker - se mer i vedlegget). Alle DNBs banktjenester på postkontor og Post i Butikk, herunder betaling av giro, opphører 30. juni 2020.

Postombæring og punktbøker

Postombæring av post til husstander reduseres til annenhver hverdag i hele landet. 7. juli er første hverdag da det ikke er postombæring. Norsk Bibliotektransport vil levere pakker med punktbøker på døra til punktlesere, kostnadsfritt for leseren. Dette starter opp andre uka i juli. Nå vil punktlesere få levert hele boka samtidig på døra hjemme. I esken med  bok vil det også være mulig å legge blader og annet. Det betyr at de som leser punktbøker får dem rett hjem og slipper utfordringer med overfylte postkasser.

Spørsmål om ordningen kan rettes til vårt trykkeri på tlf 55 54 69 10.