Farlige reklameskilt

Reklameskilt og andre hindringer kan være farlige. Det var tema da lokallaget til Blindeforbundet i Midt Telemark hadde møte sist onsdag. Tove Lundeberg Bringa som er senterleder ved Bø senteret og styreleder for sentrumsringen fikk mange konstruktive innspill.

Nyhetssak fra 28. september 2020

Fra venstre leder av lokallaget Øivind Bekkevold overrekker en liten førerhund til senterleder Tove Lundeberg Bringa.

Det er ikke lett for en med nedsatt syn og ferdes på et kjøpesenter eller langs fortau når skilter eller andre hindringer settes ut i gangarealet. Man kan fort snuble, noe som kan føre til alvorlige skader. Farlige hindringer fører faktisk til at folk vegrer seg for å gå ut.

Et annet tema som også ble nevnt, var uleselige priser. På blant annet hyllene i matvarebutikkene står det priser i små skilt som er umulige å lese. De har ofte små tall på grå bakgrunn. Lundeberg Bringa noterte mange av innspillene og skulle ta med disse i sitt videre arbeid. Man ble også enig om at Blindeforbundet blir med på et møte med handelsstanden for å fortelle om hvor farlig hindringer kan være og den utryggheten det skaper. Etter denne konstruktive runden ble det servert gode rundstykker, kaffe og kake. Takk til Bø hotell for god service.

Neste møte i lokallaget blir på samme sted onsdag 18. november kl. 18.00. Leder for lokallaget Øivind Bekkevold overrakte senterleder Tove Lundeberg Bringa en liten førerhund som hun kan ha på kontorpulten. Og hver gang hun ser på den, så må hun huske på hindringer, tilgjengelighet, svaksynte og blinde.