Fin Harrytur.

Sist tirsdag arrangerte Norges Blindeforbund Telemark sin tradisjonsrike harrytur til Sverige. Turen har blitt svært populær.

Nyhetssak fra 09. mai 2018

Fra venstre Øivind Bekkevold, Jørgen Eikehaug, Terje Dahlstrøm, Brit B Eikehaug, Sonja Kjeldsen, Karen Omnes, Solveig Aasmundsen og Svein Vala.

Målet er å tilrettelegge turer der også blinde og svaksynte våger å være med og der de kan føle seg trygge.

Turen gikk først til Sandefjord med ferge til Strømstad og videre til Nordbysenteret. Etter en solid dose shopping ble bussene stablet fulle av diverse poser og bagger. Stor takk til Magnus reiser. Alle var enig om at dette var en fin tur.