Flott jubileum.

Vestsiden Velferdssenter i Porsgrunn var fullsatt da Grenland lokallag av Norges Blindeforbund markerte sitt 30 års jubileum sist torsdag.

Nyhetssak fra 16. november 2019

Anne Grete og Svein Bredesen, Anna Hoem og Heidi Hegge-Olsen var med da lokallaget ble etablert for 30 år siden.

Leder av laget Terje Dahlstrøm ønsket alle hjertelig velkommen og gav så ordet til nestleder Heidi Hegge-Olsen, som var med å starte laget 9. november1989. Hun fortalte at det ble valgt et interimsstyre som skulle fungere fram til første årsmøte i 1990.

Dette styret besto av;

leder Olav Hansen

nestleder Roman Lewandowski

sekretær Heidi Hegge-Olsen

kasserer Svein Ove Bredesen

styremedlem Odd Olsen

1. vara Anna Hoem

2. vara Gudrun K. Johansen

Laget fikk en «startkapital» av fylkeslaget på kr.5000,- og dermed hadde laget noen kroner i banken.

Lokallaget startet også et medlemslotteri hvor man satset på å selge lodd på såkalte basarbøker hvor 8 bøker ble distribuert blant medlemmene og trekning skulle foretas på neste møte. Laget hadde fått tak i mange fine gevinster, inntekten ble på hele 5350,00. Dermed hadde lokallaget doblet kapitalen i banken. God start. Økonomi var det evige tema da som nå.

I 19 år hadde lokallaget møter på Velferden i Meierigården.

På lagets første ordinære årsmøte fikk styret denne sammensetningen:

Leder Olav Hansen

nestleder Ivar Riise

sekretær Heidi Hegge-Olsen

kasserer Svein Ove Bredesen

styremedlem Odd Olsen

1. vara Anna Hoem

2.vara Gro Bakke

Men det det ble etterhvert klart at lokallaget måtte ha bedre adkomst til lokalene, og da ble det å flytte til Velferden på «Vessia» hvor laget nå har vært i 11år.

Det har vært mye arbeid for å få inn penger i kassa i alle år, og noen år var lokallagets medlemmer ute på butikksentre og solgte både landslodd og bamse/dukkelotteri. Olav laga stativ på jobben, og han kjørte oss rundt omkring med pappesker med bamser og diverse gevinster. Han var en reser til å selge lodd sammen med Solveig. Det var mye moro i den tida.

 

Laget har også i løpet av disse åra hatt mange sommerturer, og hatt mye fin underholdning på møtene.

Fra den spede begynnelsen med 20-25medlemmer og til i dag med 40-50 på møtene, må vi vel si vi har fått til et bra driv i laget, og at det viser et behov for en felles arena å møtes. 

På årsmøte i 2005 ble det vedtatt å endre navnet Porsgrunn og Bamble lokallag til Grenland lokallag av Norges Blindeforbund

Av folk som har vært med å dra lasset i styret de første åra er mange godt bort, bl.a Olav Røland, Gerd Johnsen, Odd Olsen, Ivar Riise, Olav Hansen, Gerd Oredalen, Solveig Rådstoga, senere  også Inger Beck, og Else Pedersen.

Ingunn Røyrane og Gro Bakke har også hatt verv i styret, fortalte Hegge-Olsen. Etter orienteringen ble det underholdning av Wenche Odden og Liv Marit Hillestad. Etter fin sang ble det servert flotte snitter og god kake. Kvelden ble en fin markering av et levende og aktivt lokallag.