Godt årsmøte i Bø

Midt Telemark lokallag av Norges Blindeforbund Telemark, avholdt årsmøte sist torsdag i Bø.

Nyhetssak fra 18. juni 2021

Fra venstre Øivind Bekkevold, Solveig Aasmundsen, Jostein B Fosse og Edel Gunnheim.

I følge årsmeldingen som ble enstemmig vedtatt, ble ikke 2020 helt som planlagt på grunn av covid- 19 pandemien. Lokallaget fikk avholdt to møter, årsmøte i februar og medlemsmøte i september. På møtet i september var tema tilgjengelighet.

Årsmøte ble også orientert om møteplanene for høsten der det blant annet skal settes fokus på opplæring av smarttelefoner og nettbrett for blinde og svaksynte.

Det nye styret i Midt Telemark lokallag har følgende sammensetning etter valget. Leder Øivind Bekkevold (Bø), styremedlem Solveig Aasmundsen (Lunde), styremedlem Jostein B Fosse (Bø) og varamedlem Edel Gunnheim, (Gvarv).  

Etter at årsmøtesakene og valg var gjennomført, ble det tid til god mat og hyggelig prat.