Godt årsmøte i Grenland lokallag.

Årsmøte til Grenland lokallag av Norges Blindeforbund ble avholdt sist torsdag på Velferdssentralen, Porsgrunn .

Nyhetssak fra 10. februar 2017

Fra venstre Svenn Thore Oredalen fra Borgeåsen, Anne Grete Bredesen fra Skjelsvik, Torill Holløkken fra Moldhaugen, Heidi Hegge-Olsen fra Langesund, Harald Hustuft fra Borgeåsen, Anna Hoem fra Borgestad og Åge Holløkken fra Moldhaugen.

Leder Heidi Hegge Olsen kunne ønske et nesten fullsatt lokale velkommen. De frammøtte presenterte seg selv ved navn som er vanlig, slik at alle ble klar over hvem som var tilstede. Møtereferat ble opplest før det formelle årsmøte tok til. En omfattende årsberetning fortalte om et meget aktiv år med 8 medlemsmøter, 1 julemøte og turer i samarbeid med fylkeslaget. Oppslutningen omkring møtene og turene har vært meget stor og tilsiget av nye medlemmer er gledelig.

Regnskapet med revisjonsrapport ble så referert. Både årsberetning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger.

Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid, slik ar valget gikk raskt unna. Styret består nå av: Heidi Hegge Olsen leder – Anne Grete Bredesen (ny) – Svenn Thore Oredalen sekretær – Harald Hustuft kasserer  – Torill Holløkken (ny) styremedlem -  Anna Hoem 1. vara – og 2. vara Åge Holløkken.

Leder kalte så fram de dyktige og alltid villige medlemmene i kjøkkenkomiteen som fikk overrakt en flott blomst. Denne gang var det ”høye” snitter og god kake som ble servert. Men åresalg hører også med, selv på et årsmøte til stor glede for de som dro av gårde med fine gevinster.

Neste møte blir torsdag 9. mars. Leder takket så for tilliten og ønsket all vel hjem.