Godt gjennomført årsmøte.

Årsmøte til Grenland lokallag av Norges Blindeforbund ble avholdt 11.02.16 på Velferdssentralen, Porsgrunn V.

Nyhetssak fra 15. februar 2016

Tekst bilde: Anna Hoem fra Porsgrunn, Svenn Thore Oredalen fra Borgeåsen, Anne Grete Bredesen fra Skjelsvik, Heidi Hegge-Olsen fra Langesund, Elna Odden fra Skien, Åge Holløkken fra Moldhaugen, Harald Hustuft fra Borgeåsen

Leder Heidi Hegge Olsen kunne ønske et nesten fullsatt lokale – 44 stk. velkommen. De frammøtte presenterte seg selv ved navn som er vanlig, slik at alle ble klar over hvem som var tilstede. Møtereferat ble opplest før det formelle årsmøte tok til. Daglig leder av fylkeskontoret Terje Weber ble valgt som møteleder.  Minnestund innledet dette og så fulgte en omfattende årsberetning som fortalte om et meget aktiv år med 8 medlemsmøter, 1 julemøte og turer i samarbeid med fylkeslaget. Oppslutningen omkring møtene og turene har vært meget stor og tilsiget av nye medlemmer er gledelig.

Regnskapet med revisjonsrapport ble så referert.  Tallene viste en sund økonomi, men frafall av bingoinntekter i år kan bli en utfordring. Både årsberetning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger.

Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid, slik ar valget gikk raskt unna. Styret består nå av: Heidi Hegge Olsen leder – Elna Odden nestleder (ny) – Svenn Thore Oredalen sekretær – Harald Hustuft kasserer (ny) – Anne Grete Bredesen styremedlem -  Anna Hoem 1. vara – Åge Holløkken 2. vara. Valgkomiteen ble gjenvalgt: Aud Karin Ekmann – Torill Holløkken – Eva Oredalen og Aud Hartvigsen som vara. Til å underskrive protokollen ble valgt Torild Høiset og Borghild Lekven.

Leder kalte så fram de dyktige og alltid villige medlemmene i kjøkkenkomiteen – velfortjente blomster til de! Terje Weber ble også overrakt blomster som takk for god ledelse. Denne gang var det ”høye” snitter og god kake som ble servert. Men åresalg hører også med, selv på et årsmøte til stor glede for de som dro av gårde med fine gevinster.

Neste møte 10.03. vil Per Sundseth underholde på piano, og sommerens turer i samarbeid med fylkeslaget ser ut til å få stor oppslutning. Leder takket så for tilliten og ønsket all vel hjem.