Godt gjennomført landsmøte

Brit B Eikehaug fra Sannidal i Telemark er valgt inn som sentralstyremedlem i Norges Blindeforbund. Sist helg avholdt Blindeforbundet, synshemmedes organisasjon, sitt landsmøte nr. 65.

Nyhetssak fra 01. oktober 2021

På bildet ser vi fra venstre Brit B Eikehaug, nytt sentralstyremedlem, Terje Andre Olsen, gjenvalgt forbundsleder og delegatene fra Telemark Cecilie Gill Kongsgård og Harald Hustuft.

Landsmøtet valgte ny leder, nytt sentralstyre, vedtok nytt prinsipprogram, ny handlingsplan, nye vedtekter og viktige resolusjoner. Terje Andre Olsen ble gjenvalgt som forbundsleder. Delegatene fra Telemark var Wenche Odden fra Notodden, Cecilie Gill Kongsgård fra Herøya og Harald Hustuft fra Porsgrunn. Alle er godt fornøyde med landsmøtet. De er også godt fornøyde med resolusjonene som omhandler krav om fullfinansiert habilitering og rehabilitering for synshemmede, en nasjonal TT-ordning forvaltet av NAV, krav til universell utforming av arbeidslivet, retten til å betale med kontanter og forbud mot oppskyting av fyrverkeri i privat regi.