Grenland lokallag har flyttet møte til Pors Klubbhus

Grenland lokallag har flyttet sitt møte 10. september kl. 18.00 til Pors Klubbhus. Lokallaget får besøk av den humørfylte musikalske gjengen, Herøya Oldermannslag. Det blir god bevertning og underholdende loddtrekning. Lokallaget ønsker deg hjertelig velkommen.

Nyhetssak fra 07. september 2020

Herøya Oldermannslag i fin driv.