Høstmøte krever mer til TT transport

Høstmøtet til Norges Blindeforbund Telemark som ble avholdt tirsdag, er svært skuffet over regjeringens budsjettforslag for 2019.

Nyhetssak fra 08. november 2018

Vil ha mer TT midler. Øyvind Nesthus, Wenche b Odden og Cecilie G Kongsgård

Høstmøte vedtok følgende resolusjon:

Resolusjon fra høstmøte i Norges Blindeforbund Telemark.

Norges Blindeforbund Telemark, samlet til høstmøte 6. november, er svært skuffet over forslaget til statsbudsjett som ikke gir synshemmede i Telemark muligheter til å delta i den statlige TT-ordningen. Transport-tjeneste for funksjonshemmede (TT) med statlig støtte gir i dag et tilbud til blinde og svaksynte og rullestolbrukere med dør-til-dørtransport i 8 fylker. I forslaget til statsbudsjett er det bare lagt inn nok penger til å videreføre ordningen i de 8 fylkene. Det betyr at det ikke er rom for nye fylker, og at Telemark ikke kommer med i den statlige TT ordningen i 2019. Den ordningen fylkeskommunen tilbyr er på ingen måte god nok, og det er derfor et sterkt ønske for synshemmede å komme med i det statlige opplegget som vil gi 200 turer i året. Høstmøtet setter nå sin lit til at opposisjonen på Stortinget vil legge inn tilstrekkelig med penger til at ordningen kan få et kraftig løft i 2019. Blindeforbundet har som mål at ordningen skal bli nasjonal i 2020. Høstmøtet ber om at det legges inn 50 mill kr til i budsjettet for 2019 som kan brukes til nye fylker som kan komme inn fra 1. juli i 2019.

Høstmøte vedtok budsjett og aktivitetsplan for 2019. Budsjettet har en ramme på litt over en million kroner.Når det gjelder aktiviteter for 2019 blir det blant annet velkomstmøte for alle nye medlemmer i januar. Tirsdagsklubben starter i februar med informasjon om mestringskurs og i mars blir det øyelegebesøk. Turer blir det også. Det er blant annet planlagt tur til Kroatia, tur til Oslo  og Harryturer til broderfolket.Det blir også lagt opp til aktiviteter for barn og unge med aktivtetshelger og teater.