Informasjonsmøte for nye medlemmer.

Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon hadde sist tirsdag informasjonsmøte for nye medlemmer.

Nyhetssak fra 25. januar 2017

Bilde viser nye medlemmer som fikk nyttig informasjon om fylkeslagets arbeid.

Leder for fylkeslaget Brit B Eikehaug, ønsket alle velkommen og informerte litt om arbeidet til blindeforbundet. Det er viktig at vi får økt medlemstallet. Sammen er vi sterke. Vi har fortsatt mange utfordringer. Det ble også orientert om fylkeslagets aktiviteter i 2017. Ellers informerte rehabiliteringskontakt Svenn Thore Oredalenom blindeforbundets mestringssentra i Hurdal, i Bergen og på Evenes som gir blinde og svaksynte viktig hjelp i en tøff fase. Fylkeslagets to medlemskontakter Elna Odden og Torill Holløkken deltok også på møte.

Det ble også tid til en god prat over en kopp kaffe og en matbit. Neste møte i fylkeslaget blir tirsdag 7. februar kl 11.00 i Arkaden. Da vil det bli informert om fylkeslagets møter, turer og kurs og forbundets aktiviteter ved mestringssentrene.